ul. Dworcowa 15
05-820 Piastów
(0-22) 723 42 02
602 676 258


Regulacja włazów kanałowych

Wykonujemy ja przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Urządzenie rotacyjne wycina w nawierzchni pierścień o średnicy od 80 do 180 cm, który można podnieść łącznie z włazem. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu otworu studni przed dostaniem się zanieczyszczeń, następuje regulacja włazu do właściwego poziomu i odtworzenie nawierzchni. Możliwe jest uzupełnienie nawierzchni materiałem istniejącym, lub zabrukowanie kostka betonową, bądź granitową. Otwór w kształcie okręgu pozwala na trwałe i precyzyjne odtworzenie dowolnej nawierzchni. Należy podkreślić, że przy zastosowaniu tej metody możliwe jest absolutne zabezpieczenie studni przed dostaniem się do niej niepożądanych elementów (gruz, piasek, inne odpady).
Przed
Wykończenie afaltem
Wykończenie kostką
Wykończenie kostą
Wykończenie kostą
© 2012 Inżynieria Budowlana | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl