ul. Dworcowa 15
05-820 Piastów
(0-22) 723 42 02
602 676 258


Nawierzchnie

Nawierzchnie, to warstwy konstrukcyjne dróg i ulic mające bezpośredni  kontakt z kołami pojazdów. Służą one do przeniesienia obciążeń generowanych przez pojazdy drogowe na warstwy podbudowy. Charakteryzują się  dużą odpornością na ścieranie. Maja własności antypoślizgowe. Muszą się charakteryzować odpornością  na zmienne warunki atmosferyczne, oraz estetyką.
Wykonujemy wszystkie występujące rodzaje nawierzchni drogowych.

Są to:

 • nawierzchnie bitumiczne (asfaltobetonowe)
 • nawierzchnie betonowe z betonu cementowego
 • nawierzchnie z cegły klinkierowej
 • nawierzchnie z kostki granitowej  
 • nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
 • nawierzchnie chodnikowe z  płyt betonowych i granitowych
 • nawierzchnie prowizoryczne i tymczasowe z płyt typu MON i JOMB
 • nawierzchnie z tłucznia, żużla, destruktu asfaltowego
 • nawierzchnie z materiałów stabilizowanych emulsjami asfaltowymi
 • nawierzchnie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi (wapno, cement)

Nawierzchnie z materiałów sypkich i bitumicznych w zależności od wielkości powierzchni, warunków miejscowych i wymagań Zamawiającego wykonujemy:

 • przy użyciu narzędzi ręcznych
 • przy użyciu ładowarki i koparki,
 • przy użyciu układarki do  asfaltu

Zawsze są one odpowiednio wałowane przy pomocy walców, lub ubijane  płytami wibracyjnymi i ubijakami.
 
Nawierzchnie z materiałów konfekcjonowanych (kostka, płyty chodnikowe), są wykonywane ręcznie.
W wypadku większych powierzchni przy układaniu kostki betonowej  możliwe jest użycie układarki do kostki.  Nawierzchnie są wykańczane poprzez wyrównywanie i zasypywanie spoin drobnym kruszywem (piasek wiślany, kopalny, lub granitowy i wałowanie walcem, lub ubijanie płytami wibracyjnymi.
 
Nawierzchnie z dużych elementów żelbetowych są wykonywane przy użyciu koparki kołowej, lub ładowarki i są następnie wykańczane poprzez wyrównywanie i zasypywanie spoin drobnym kruszywem (piasek wiślany, lub kopalny), oraz o ile jest taka potrzeba wałowane walcem, lub ubijane płytami wibracyjnymi.

Obramowania nawierzchni

W celu oddzielenia od siebie różnych rodzajów nawierzchni, lub obramowania zapobiegającego rozjeżdżaniu się elementów nawierzchni, stosuje się krawężniki, oporniki i obrzeża.
Wykonujemy wszelkie rodzaje obramowań, zarówno z krawężników, oporników jak i z obrzeży.

Najczęściej występujące materiały to granit i beton.
Najczęściej spotykane wymiary krawężników to: 15x30, 20*30 cm
Najczęściej spotykane wymiary oporników to: 12*30 cm
Najczęściej spotykane wymiary obrzeży to: 6*20, 8*25, 8*30 cm

Obramowania są najczęściej ustawiane na podbudowach z pospółki, podsypki cementowo-piaskowej, lub z betonu. Wykorzystujemy do układanie narzędzia ręczne. Materiały dowozimy własnym sprzętem.

Remonty nawierzchni drogowych

Polegają na częściowej lub całkowitej wymianie nawierzchni z ewentualnym uzupełnieniem podbudowy, naprawą lub wymianą krawężników i obrzeży, regulacją włazów kanalizacyjnych, oraz zaworów i zasuw gazowych i wodociągowych. Remonty wykonujemy przy użyciu własnego sprzętu. Materiały dostarczamy sami, korzystamy z materiałów Inwestora, lub używamy materiałów z  rozbiórki. Zarówno przy remontach, jak i pozostałych rodzajach robót możliwe są różne warianty zaopatrzenia materiałowego.
© 2012 Inżynieria Budowlana | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl