ul. Dworcowa 15
05-820 Piastów
(0-22) 723 42 02
602 676 258


Roboty ziemne

Roboty ziemne, wykopy, nasypy, plantowanie i wyrównywanie terenu, to prace towarzyszące na ogół robotom drogowym w postaci przygotowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Przy wykonywaniu robót ziemnych posługujemy się koparkami kołowymi, ładowarkami, samochodami dwu i cztero-osiowymi, walcami stalowymi i ogumionymi (wszystkie maszyny są w posiadaniu firmy).

Podbudowy

Podbudowy, to warstwy służące do przeniesienia obciążeń generowanych przez ruch pojazdów. Wykonujemy podbudowy z kruszywa kamiennego i betonowego, podbudowy betonowe, oraz z wykorzystaniem stabilizacji spoiwami hydraulicznymi.

Warstwy podbudowy w zależności od powierzchni i miejsca, wykonywane są ręcznie, lub mechanicznie Do układania warstw podbudowy na dłuższych odcinkach, używamy układarki do asfaltu, co po odpowiednim uwałowaniu pozwala uzyskać powierzchnię idealną zarówno pod względem równości, niwelety, jak i jednolitości zagęszczenia.

Przy realizacji posługujemy się wywrotkami dwu i cztero-osiowymi, koparkami kołowymi, ładowarką, koparko-ładowarką, wspomnianą układarką do asfaltu, oraz walcami stalowymi i gumowymi o wadze od 3 do 10 ton. Wykorzystujemy także zagęszczarki płytowe o wadze od 100 do 2000 kg, oraz ubijaki spalinowe. Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia są w posiadaniu firmy.

Roboty kanalizacyjne

Oferujemy możliwość wykonania kanalizacji deszczowej, jako pracy towarzyszącej robotom drogowym, lub jako oddzielne zlecenie.

Zakres realizacji obejmuje:

  • Wykonanie wykopów
  • ułożenie rurociągów
  • ustawienie studni i studzienek ściekowych
  • obsadzenie wpustów ulicznych i włazów kanałowych
  • zasypanie wykopów
  • oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni o ile prace były wykonywane na drogach istniejących.
© 2012 Inżynieria Budowlana | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl